top of page

บริการทำบัญชี, ภาษี และ จดทะเบียนบริษัทใน ประเทศอเมริกา

Analysing the Data

My Ally Accounting & Tax LLC เราเป็นผู้ให้บริการ ด้านการบัญชี และ ทำภาษีอากร จดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล จากผู้ที่มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีในประเทศอเมริกา อย่างถูกต้อง และ ให้บริการอย่างครบถ้วน

 

เราช่วยลูกค้า นับร้อยรายประหยัดเงิน ในแต่ละปี เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือการลดภาระภาษี ให้แก่ลูกค้า และ ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎระเบียบของประเทศอเมริกา.

กฎหมายภาษีในประเทศอเมริกา มีความซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกปี ดังนั้นไม่ใช่แค่การ ปรับเปลี่ยนในการยื่น ภาษี เท่านั้น แต่ที่สำครับกว่า คือวิธีการวางแผน ด้านบัญชี และ ภาษี. 

My Ally Accounting & Tax LLC ทางเราศึกษากฎหมายภาษีที่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง และ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่ทางเราสามารถ ตอบคำถามของลูกค้า และ หากลยุทธ์ ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละรายได้.

บริการของเรามี ...

 

1) บริการทำบัญชีธุรกิจ และทีปรึกษาทางบัญชี ทั่วประเทศอเมริกา

2) บริการยื่นภาษีธุรกิจ และ ภาษีส่วนบุคคลทั่วประเทศอเมริกา

 

3) บริการให้คำปรึกษา และ วางแผน ทางด้านภาษีอากร - ปัจจุบันกฎหมายภาษีอากร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี และ ภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จะช่วยลดประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย  และกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ  ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  หรือความผิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น. สำนักงานยินดีเสนอบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร  เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด  และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

4) บริการ ทำ Payroll, W-2 และ Form 1099-misc. - การรายงาน และยื่น เก็บ ภาษีเงินเดือนพนักงาน ให้แก่ หน่วยงานที่เหมาะสม อย่างถูกต้อง และ ทันเวลา มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ การยื่นภาษีพนักงานที่ล่าช้า หรือ ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดการลงโทษ สำนักงานของเรามีประสบการ เกียวกับ กฎหมายเหล่านี้ เราสามารถเตือนให้คุณทราบ ถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะส่งผลให้กับธุรกิจ และ พนักงานของคุณ ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดใหญ่เพียงใด

 

5) บริการยื่นภาษีขาย (Sales tax return preparation) - หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจค้าปลีก ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ต้อง เสียภาษีขาย อย่างเช่น ร้านอาหารไทย. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และ นำส่งให้แก่ รัฐบาลแต่ละหน่วยงาน เป็นระยะๆ. สำนักงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณ ช่วยในการ ติดตามเงินส่วนนี้ เก็บไว้เพื่อ ให้พร้อมส่งให้แก่รัฐบาลอย่างถูกต้อง

 

6) บริการ จดทะเบียน การค้า บริษัท และ  จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด (LLC, Partnership, Sole proprietorship, S-corporation, C-corporation, etc.) - การเลือกจดทะเบียน บริษัท มีหลายรูปแบบ และเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเงิน แล ะด้านภาษี อย่างมาก. สำนักงานของเรายินดีที่จะอธิบายแต่ละทางเลือก ผลดีและผลเสีย ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของคุณได้

 

7) บริการ แก้ไขปัญหา ภาษี และ หนี้ภาษีย้อนหลัง ต่างๆ - สำนักงานของเราสามารถ ส่งตัวแทน ในการตรวจสอบภาษี และ เจรจาการชำระเงิน หรือ หนี้ กับทาง IRS. (อย่าคิดว่าหนี้ภาษี จะหายไปเอง) ทางรัฐบาล(IRS) สามารถดำเนินการ ยึดทรัพย์สินในธนาคาร และ บ้านของคุณได้ และทุกๆวันที่รอ หนี้ที่ติดจะมากขึ้นทุกวัน ด้วยดอกเบี้ย. สำนักงานของเราได้ช่วยลูกค้านับร้อยราย แก้ไขปัญหาภาษี และ ลดย่อนหนี้ ที่ประหยัดเงินลูกค้าได้. 

 

8) บริการ การวางแผนการเกษียณอายุ

 

ทำไมถึงเลือกสำนักงานเรา?...

 

1) เพราะ สำนักงานเราเป็นมืออาชีพทางด้านกฎหมายภาษีอเมริกา

2) เพราะ สำนักงานเรามีประสบการณ์

3) เพราะ สำนักงานเราสามารถพูดไทย และ เข้าใจคนไทย

Patra Francis, EA

Owner

1010 Powers Place, 

Alpharetta, GA 30009

info@myallyfinancial.com

Tel: 470-262-2815

bottom of page